Śląski to nie tylko gwara

07-07-2020

Pan Gliński uznał iż nasz piękny język śląski jest tylko dialektem zaraz obok gwary wielkopolskiej czy mazowieckiej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie wspierał Śląska a Pan Gliński twierdzi iż uznanie naszej gwary jako języka nie jest możliwe ponieważ wybitni językoznawcy- etnolingwiści nie wskazują podstaw naukowych do uznania śląskiej gwary językiem. Tylko chętnie my Ślązacy poznalibyśmy tych ekspertów, przeczytali ich prace a nawet wdali się w dyskusję jeśli będzie taka możliwość. Niestety my Ślązacy znamy tylko opinie tych, którzy chcą się przedstawić z imienia i nazwiska i wyrazić swoje zdanie. Dziwnym trafem tacy naukowcy, którzy mogą się ujawnić przekazują zupełnie inna wiedzę. Naukowcy potwierdzają iż brak jest przeszkód do uznania śląskiego językiem, należna jest kodyfikacja oraz język śląski jest nowym językiem słowiańskim.