Moplikiem se jada do roboty

03-07-2020

Moplik to je jydnoślad a śylńik mo do 50 cm3 . Downik chop był rada jak do roboty abo na zolyty brusił moplikiem. Mopliki to były rarytasy w prl’u. Mopliki to były cudy techniki co to nieftorym się nawet nie marziło o takich. Bo to ani nie koło ani nie motorynka. Niby mo silnik ale i mo silnik i pedała. Jeszcze teraz godo się na mopliki komarek / kopruch- zależy jak komu leży to tak godo. Moplikiem się opłąco garusić bo łon to prowie nic nie spolo i się wszysndzie nim wciśniesz. Szkoda ino że moplikiem w zima strach je się kulać. We zima garusić ino mogom italoki bo tam jest ciepło cełki rok. Modziki fest lubiom mopliki bo nie musisz mieć na niego prawo jazdów ino karta. Som tysz mopliki bez pyndalów i chopy nimi cisnom na szychta.