Klamor a klamory

02-06-2020

Chyba kożdy Ślonzok mo w chałpie w ciul klamorów, pałentajom się kaj ino się do. Bo klamory to nic innego jak narzędzia. Skrzynka z klamorami to skrzynka z narzędziami a klamory co som w szopce to narzędzia takie jak np. kosiarka lub piła. Klamory to też są też niepotrzebne rzeczy czyli klamoty. Inne znaczenie to np. meble i tak mosz se zabrać z chałpy wszystkie klamoty jak bydziesz się wykludzać.

No a klamor to je stary grat. I Mogemy pedzieć że nasz ujek jeżdzi starym klamorem co już stach do niego wsiadać. Abo można pedzieć że twoje koło to je klamor i cza go wyciepać na hasiok.