Cosik na litera C po ślonsku cz. 2

04-09-2020

Łostatnio my już szkrobali cosik na litera C a tera czas na drugo czynść

Chropate- to jak je taki niprzyjeny i szorstki

Chuderlok- jak se dobrze niy pojesz to bydziesz tak wyglondać – chudo

Chycić pana- złapać kapcoa/ gumę w oponie

Ciaciany- czynsto się tak do kogoś godo bo to znaczy że łon ładny jest

Cicik- jes miękki i puchaty ale może tysz to być kot

Ciga- to po naszymu koza

Ciś- idź stąd a nojlepiej jak nojszybcij

Ciućmok – to je tako sierota i niedorajda

Ckliwić – tak mosz jak za kimś tęsknisz

Colsztok- składana linijka,miarka

Cudzy- to obca osoba

Cug- pociąg

Cyganić- kłamać a cygaństwo to kłamstwo